Vad är Dyslexistödet?

Dyslexi är ett av våra mest uppmärksammade ”dolda” funktionsnedsättningar som finns i vårt samhälle. Många har det, men få vågar ”erkänna eller berätta” om det.

Grundaren till organisationen är själv dyslektiker och bygger därför bygga upp tjänsten Dyslexistödet för att vara ett stöd till individen och/eller dess anhöriga som varit/är i samma situation som han. Dyslexistödet är ett förebyggande steget till att stärka Självkänslan inför olika delsteg i dyslexiprocessen. Med en stärkt självkänslan får du även en stärkt självförtroende, vilket leder till ökad motivation inom kunskapsinlärningen och kan vara ett steg för att underlätta käpparna i hjulet som det kan kännas att dyslexin ger en.

Dyslexistödet är även en tjänst man ska kunna anlita för att få råd och stöd i den dyslektiska situationen, och för att stärka upp individen inför dyslexiutredningar som tar mycket på både Självkänsla och Självförtroendet, vilket i sin tur kan påverka utredningsresultatet!

 

För ytterligare information, kontakt oss gärna här!