Styrelsen

Plunteman Organisations styrelse består av:

Ordförande: Mia-Jonas Plunteman

Kassör: Carina Svensson

Sekreterare: Eva Andersson


Organisationens stadgar

 

Ordförande Mia-Jonas Plunteman har även till uppdrag att jobba med Organisationsutveckling och som Tillgänglighetsinformatör inom områdena Dyslexi, HBT, samt inom dess närliggande områden.