Organisationsutveckling

Många organisationer står inför den spännande utmaningen med ”generationsskiftet”. Vad innebär detta för er organisation/verksamhet att stärkas med ett kanske nytt perspektiv? Har ni börjat diskutera denna utvecklingsfas, nämligen sociala medier; Facebook, Twitter, Google + med flera?

Att möta framtiden tycker vi är en kreativ utvecklingsfas samtidigt som det också är en stor utmaning att följa med i allt detta.

Vad är då unikt? Jo, att jobba för att nå de olika grupperingarna, – och göra det tillgängligt, intressant och roligt – det är något som Plunteman Organisation brinner för.

Sen är också organisationsutveckling en fas att ”kliva framåt” – och göra det möjligt för nya möten med utvecklingsinspirerande medlemmar, deras intresseområden och låta unga ta plats?! Att handskas och vara mellanhanden mellan yngre och äldre generationen är en väldigt viktig, spännande och intressant kombination, – där idéer födds, olika kompetenser möts och framförallt där detta blir ”ett” och verksamheten/organisationen tar emot och byggs vidare.

Det är i dessa faser som vi på Plunteman Organisation vill vara delaktig i vårt uppdrag med organisationsutveckling.

Behöver ni hjälp, få in nya och/eller yngre medlemmar som kan fortsätta den drivkraftspotential som förhoppningsvis finns i er organisation/verksamhet? Kontakta oss gärna för mera information!