Organisation

Om Plunteman Organisation

Det var under hösten 2011 som idén kring en organisation uppkom. Idén kring att driva en organisation med inriktning på Dyslexi och HBT i olika perspektiv.

Grundaren till organisationen Mia-Jonas Plunteman gick en kurs i Socialt företagare eller Kooperativt företag som det också heter. Under kursen insåg Mia-Jonas också att det var lättare att börja med företagsformen enskild firma. Affärsplanen för Vilja & Styrka skrevs och startades upp 1:e mars 2012. Olika uppdrag inkom efter hårt arbete, vilket det ofta är för  företagare och mycket nätverkande (men väldigt givande och inspirerande).

Men Mia-Jonas tyckte att något fortfarande saknades och tankarna kring en organisation blev starkare igen då han gick en kurs på Socialhögskolan i Lund – Social mobilisering och entréprenörskap (våren 2013). Tankarna rullade vidare och när Mia-Jonas påbörjade sin tjänst som Organisationsutvecklare inom HSO Malmö (Handikappsföreningarnas SamarbetsOrganisation) då bestämde han sig även för att starta Plunteman Organisation.

Plunteman Organisation är nu verklighet! Vårt verksamhetsområde är som slogan säger: Kunskap, inspiration och rådgivning inom Dyslexi, HBT och Tillgänglighet. Med Plunteman Organisation hoppas även kunna öppna upp nya dörrar inom organisationsutvecklingen kreativa område.

Organisationen kommer inom kort även ta över några av Vilja & Styrkas tjänster. Under våren 2015 avvecklas Vilja & Styrka och Plunteman Organisation träder in istället. Efterhand som vi kommer igång, hoppas vi även på möjligheten att starta upp nya tjänster och kunna hjälpa Mia-Jonas med kunskaps- och inspirationsspridning kring hens kommande böcker.