Jag blir Jag

Är Inspirationsföreläsningen om homosexualitet, dyslexi och mental hälsa.

Normer och strukturer. Könsöverskridande uttryck.

Varför inte transsexualitet istället för homosexualitet när du heter Mia-Jonas..?!

 

För att få höra mera,

Klicka här för att boka föreläsning!