Grundskola eller”sar”skolan

I en föreläsning berättar Mia-Jonas om sina erfarenheter från skolans värld. Man får följa med på en resa genom 15-årig skolgång och de problemlösande stegen i Gymnasiesärskolan.

Mia-Jonas berättar om sin syn på hur dyslexin påverkat hans inlärning och skolgång. Hur han vänt dyslexin från ett funktionshindersperspektiv till en del i vardagen. Hen ger även en återblick och tips på hur han skulle vilja att lärarna (pedagogerna) gjort för att ha hjälpt honom och andra.

Mia-Jonas berättar även om sin väg ifrån skolans fyra väggar till hur han nu tagit steg till företagarvärlden, dess utmaningar och Organisationsutvecklare inom olika funktionsnedsättningsområde.

Det är en intressant och berörande föreläsning, med en gripande berättelse som ger många ”aha” upplevelser och en inblick i dyslexins värld från en särskoleelevs perspektiv och även lite tankar kring ”särskolestämpeln”. .

 

För att boka en föreläsning, klicka här!